A távhőszolgáltatás szüneteltetéséhez az alábbi feltételek együttes teljesülése szükséges:

  1. A 39/2017. (XII. 5.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdésében előírt tulajdonosi hozzájárulás.
  2. A tervezett szüneteltetés pontos kezdési és befejezési időpontja.
  3. A díjhátralék megfizetése a szüneteltetés megkezdéséhez.
  4. A hőszolgáltatás szüneteltetésével kapcsolatos átalakításról készített tervet előzetesen a MIHŐ Kft.-vel jóvá kell hagyatni. A szüneteltetéshez kapcsolódó kikapcsolási és újraindítási költségek a kérelmezőt terhelik.

Fenti dokumentumok társaságunk részére történő megküldését követően tudjuk elbírálni a távhőszolgáltatás szüneteltetése iránti kérelmet, valamint tájékoztatást adni a szükséges további lépésekről.

A távhőszolgáltatásról történő leváláshoz az alábbi jogszabályi feltételek együttes teljesülése szükséges:

A leglényegesebb jogszabályi feltételeket kiemelve, nem teljes körűen az alábbiakban tájékoztatjuk:

  1. A közszolgáltatási szerződés felmondását írásban kell közölni, melyet a tulajdonos kezdeményez.
  2. Épületrész esetén a leváláshoz a tulajdonostársi hozzájárulások csatolása is szükséges.
  3. A kérelemben kérjük a távhőellátással azonos komfortfokozatú hőellátás megjelölését, amivel a helyiség fűtését kívánja biztosítani.
  4. Az épület fűtési rendszerének átalakításáról épületgépész tervező bevonásával tervet és műszaki leírást kell készítettni és azt társaságunkkal előzetesen egyeztetni.
  5. Az egyedi közszolgáltatási szerződésben meghatározott felmondási idővel, a fűtési időszak végére mondható fel.

Jogszabályi feltételek