Szolgáltatási díjak elszámolása

Az Ügyfélnek

  • a fűtött légtérfogat vagy lekötött hőteljesítmény alapján alapdíjat,
  • hőközpontban, hőfogadóban mért hőmennyiségért hődíjat,
  • a használati hidegvíz felmelegítéséért a felhasználási helyen felszerelt vízmérő adatai alapján felmelegítési díjat kell fizetni. A felmelegítési díj a felhasznált hideg víz díját nem tartalmazza.

Ha a hőközponti mérés szerinti szolgáltatás egy hőközponti mérőn keresztül több felhasználó részére történik, a távhőszolgáltató az érintettekkel egy közszolgáltatási szerződést köt a hőellátás mértékére, feltételeire és a szolgáltatás díjának megosztására, valamint a felhasználók közös megbízottjának jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan. A díjfizetők személyében bekövetkező változások nem érintik a felhasználó és a távhőszolgáltató között létrejött általános közüzemi szerződés érvényességét. A díjfizető a változás időpontjától jogosult - az általános közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint - a szolgáltatás igénybevételére és ugyanezen időponttól köteles a távhőszolgáltatás díjainak megfizetésére.

A hőközponti hőmennyiségmérés esetén, amennyiben a tulajdonosi közösség a távhődíjak épületrészenkénti (lakásonkénti) szétosztását választja, a fűtésre jutó hőmennyiség épületrészek (lakások) közötti felosztási arányokról a közszolgáltatási szerződésben kell megállapodni. A fűtésre jutó hőmennyiség épületrészek (lakások) közötti felosztása történhet:

  • az épületrészek (lakások) fűtött légtérfogata szerint;
  • amennyiben az épület összes hőleadó berendezését költségmegosztó műszerekkel látták el, akkor az azokon mért és kiértékelt adatok alapján.

Egyenletes díjfizetés

A MIHŐ Kft. lehetőséget ad az Ügyfelek számára, hogy egyenletes díjfizetéssel fizessék meg a távhőszolgáltatási számláikat. Az egyenletes díjfizetés lényege, hogy az előző fűtési időszakban felhasznált fűtés hődíjat időarányosan elosztja a szolgáltató 11 egyenlő részre és a 12. hónapban az elszámoló számlában az éves fogyasztás alapján az Ügyfél rendezi a különbözetet vagy visszakapja a túlfizetést. Az egyenletes díjfizetés nem érinti az alapdíj és a vízfelmelegítés díjának számlázását.

Az egyenletes díjfizetés június hónapban indul és a következő év májusában van a tényleges elszámolás, abban az esetben, ha a fűtési hődíj szétosztása a lakás fűtött légtérfogata alapján történik. Költségosztással fizető Ügyfelek esetében az egyenletes díjfizetés augusztusban indul és a következő év júliusában történik a tényleges felhasználás elszámolása.

Az éves szinten kiszámlázásra kerülő távhőszolgáltatási díj összege havi elszámolás és egyenletes díjfizetés esetén azonos.

Számlázási mód megváltoztatása

Számlázási módot az Ügyfél egy éven belül csak egyszer változtathat. Az új számlázási mód a kérelem beérkezését követő hónaptól indul. Tulajdonosváltozás esetén az új tulajdonos rendelkezhet a számlázási módról. Ebben az esetben nem 11 egyenlő részre kerül szétosztásra a felhasználási hely előző évi fogyasztása, hanem a beköltözés dátumától időarányosan kerül megállapításra.

Nyilatkozat számlázási módról költségmegosztásra vonatkozóan

Nyilatkozat számlázási módról légköbméteres felosztásra vonatkozóan

Hődíj részszámla mennyiség megváltoztatása

Az Ügyfeleknek lehetőségük van fűtési időszakonként egy alkalommal a hődíj részszámla mennyiségének módosítására. A módosítás a kérelem beérkezését követő hónaptól érvényes.

Kérelem hődíj részszámla mennyiség megváltoztatásáról (légköbméteres)

Kérelem hődíj részszámla mennyiség megváltoztatásáról (költségosztós)

Költségmegosztás

A 157/2005. (VIII.15) Korm. rendelet a tulajdonosi közösségen belül szabályozza a fűtési költségosztókkal történő elszámolást. A rendelet alapján a költségosztó cégnek a felhasználói közösségnek és a MIHŐ Kft.-nek az alábbi feladatai vannak:

A költségosztó cég (vállalkozó) feladata
  • A radiátorokra szerelt műszerek leolvasása a fűtési idény befejezését követően.
  • Költségfelosztás elkészítése a felhasználói közösséggel kötött szerződés alapján.
A közös képviselő (felhasználói közösség) feladata
  • A költségosztó cég által készített felosztás ellenőrzése, hitelesítése (szerződés szerint).

Az elfogadott költségfelosztás eljuttatása Szolgáltatóhoz, aki ezt követően elkészíti a számlákat.

A MIHŐ Kft. (szolgáltató) feladata
  • A közös képviselő által ellenőrzött és aláírt felosztási dokumentum alapján az

idényvégi elszámoló számlák elkészítése és megküldése az Ügyfelek részére.

Amennyiben az elszámolást követően a felhasználó folyószámláján túlfizetés mutatkozik, a MIHŐ Kft. abban az esetben intézkedik a visszautalásról, amennyiben a felhasználó erről nyilatkozott.

Nyilatkozat hiányában a következő távhőszolgáltatási számlá(k)ban kerül elszámolásra a túlfizetés összege.

A MIHŐ Kft. a díjakat a közös képviselő által jóváhagyott adatok alapján érvényesíti az elszámoló számlában. A megállapított hőfelhasználási arányokon utólag csak számítási hiba esetén, a lakóközösség képviselője módosíthat a távhőszolgáltatóhoz leadott írásos bejelentéssel. A díjmegosztási arányok utólagos módosításáról szóló bejelentésről, a díjmegosztási arányok utólagos módosításáról, annak okáról, tartalmáról és hatásairól a közös képviselő tájékoztatja a felhasználót. A MIHŐ Kft. nem módosíthat a hőfelhasználási arányokon.

Számlakép magyarázat