A bejelentéseket a MIHŐ Kft. Műszaki Ügyelete a +36 46 379 450, és a +36 46 379 360 telefonszámokon folyamatosan fogadja, kivizsgálja és a hiba elhárítása érekében megteszi a szükséges intézkedéseket.

A szekunder – felhasználói – oldalon lévő fűtési berendezések korszerűsítése, karbantartása a lakóközösség és a lakástulajdonosok feladata. A radiátor lecserélése a lakóközösségtől függetlenül, egyénileg is elvégezhető. A fogyasztói rendszeren lévő probléma elhárítása a lakóközösség feladata.

Az épület hőfogyasztásának mérése a hőközpontban történik. A fűtési megbízott vagy annak hiányában a közös képviselő, vagy a választott fűtési megbízott jogosult a mérőállások ellenőrzésére, az Üzemeltetési szakterülettel egyeztetett időpontban.

A mérő által mért adatok kifogásolása esetén mérésügyi felülvizsgálatot kérhet.

A távfűtött épületek többségében a már meglévő épületfűtési hálózatok kialakítása nem teszi lehetővé a lakásonkénti hőmennyiségmérést. A rendszer átalakítása költséges, ugyanis a lakásonkénti hőmennyiségmérés feltétele a távhő hiteles mérése, valamint az épületen belüli fűtési rendszer - amely a felhasználói közösség tulajdona - szükséges átalakítása a tulajdonosi közösség saját költségén, az épület valamennyi épületrészében megvalósul. Az egyedi méréssel kapcsolatosan a felhasználói (tulajdonosi) közösség határozata alapján szintén a közös képviselet járhat el társaságunknál.

Egyszerűbb, takarékosabb, gyorsabb megoldás a költségmegosztók alkalmazása.

Amennyiben lakásban túl- vagy alul fűtöttséget érzékel, a radiátorok szabályozószelepét állítsa az egyéni igényének megfelelő értékekre.

Amennyiben több lakást érint a túl- vagy alul fűtöttség, de nem az egész épületben tapasztalható, akkor az épület fűtési rendszerének beszabályozása, illetve újraszabályozása szükséges, amelyet csak megfelelő képzettséggel rendelkező szakember végezhet el.

Amennyiben az egész épület túl- vagy alul fűtött akkor központi beavatkozás szükséges. A túl- vagy alul fűtöttség mértékének meghatározásáról, hőfokmenetrend módosításáról a fűtési megbízott vagy annak hiányában a közös képviselő rendelkezhet a MIHŐ Kft. felé.

A hőközpontban történő szabályozással csak úgy lehet beavatkozni a fűtöttségbe, hogy mindenütt csökken vagy növekszik a hőmérséklet, tehát a csökkentésnek egyes helyeken alulfűtés is lehet a következménye. Ezért ajánljuk a fűtési rendszerek felújítását, korszerűsítését, amellyel elérhető az egyes helyiségek fűtöttségének külön-külön történő szabályozása. Ez a korszerűsítés még az úgynevezett egycsöves, átfolyós rendszerű fűtés (ekkor nincs radiátorszelep beépítve) esetén sem jár aránytalanul nagy költséggel.

Ha az Önök épületének fűtési rendszere éjszakai fűtéscsökkentéssel nem rendelkezik, de Ön igényelné az éjszakai alacsonyabb hőmérsékletet, akkor javasolt a termosztatikus fej 1-2-es jelzéssel alacsonyabb állásba helyezése.

A fűtési idény befejezése után a termosztatikus fejeket legmagasabb állásra (5) kell állítani és a fűtési idény megkezdéséig ebben a helyzetben kell hagyni. Zárt szelepek mellett a fűtési rendszert nem lehet tökéletesen leüríteni, feltöltésekor pedig kilégteleníteni. A fűtési idény megkezdése, a teljes fűtési rendszer kilégtelenedése után (amely pár napot is jelenthet) a szelepfejeket ismét a kívánt állásba lehet (és kell is) tekerni.

A MIHŐ Kft. csak az épületenkénti költségosztással foglalkozik, a radiátorokra elhelyezett költségosztók nem tartoznak a kezelésébe. Ezen költségosztók elhelyezésére, üzemeltetésére, leolvasására valamint a költségosztás meghatározására a lakóközösség szerződést köt a készüléket szállító céggel. A MIHŐ Kft. az épület hőfelhasználását e szerint osztja fel az egyes lakások között.

A költségosztó készülék egységeket regisztrál. Kiértékelésekor összeadják a lakásban található összes költségosztón leolvasott értéket – amelyeket a radiátorokra jellemző adatokkal korrigáltak –, így meghatározható, hogy az adott lakásban az adott időszakban hány egység volt a fogyasztás. Ezek után az adott lakóházban (fűtési rendszeren belül) található összes épületrész (lakás/üzlet) fogyasztási egységét összegzik, így megállapítható, hogy hány egység fogyott az egész épületben az adott időszakban. Ebből számolják ki arányosítással (% számítás) az egyes lakásokra jutó díjszétosztási arányt, korrigálva a 157/2005(VII.15) Kormányrendelet 6. mellékletében előírt, az egyes helyiségekre adható korrekciós tényezőkkel és a fűtött légköbméterrel a felhasználói közösség által meghatározott mértékben.

Így mutatható ki, hogy az adott lakás hőfogyasztása hány százaléka az egész ház hőfogyasztásának. Az adott időszakra vonatkozó egy egység csak utólag, a fenti módszerrel forintosítható.

A felhasználó tulajdonában lévő berendezések üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése a tulajdonos feladata. A javítási, karbantartási feladatokat úgy célszerű szervezni, hogy az ún. fűtési időszakban (szeptember 15-től május 15-ig) csak rendkívül indokolt esetben - üzemzavar esetén - történhet munkavégzés.

Az eljárás menete

Amennyiben fűtési- vagy melegvíz szolgáltatással kapcsolatos minőségi problémát (hideg, meleg, zajos, stb.) tapasztal a lakásában vegye fel a kapcsolatot a közös képviselőjével.

A MIHŐ Kft. kapacitás hiányában ilyen tevékenységet nem vállal, azt erre szakosodott vállalkozóval végeztetheti el a lakás tulajdonosa. Előzetes egyeztetés szükséges a MIHŐ Kft. Beruházás szakterületével, amelyet hétfőn és szerdán 8:00-11:00 óráig lehet megtenni Miskolc, Gagarin u. 52. sz. alatt. Az átalakítási munkálatokhoz a közös képviselet előzetes jóváhagyása is szükséges.

Az épületen belüli fűtési rendszer a lakóközösség tulajdona, a légtelenítést a lakóközösség saját hatáskörében, vagy egyedi megbízás alapján, esetleg hosszú távú karbantartási és üzemeltetési szerződés keretében külső vállalkozóval végezteti el.

Miskolcon három különböző fajta primerenergia hordozón alapuló energiaellátás szolgáltatja a távhőenergiát a fogyasztók részére. Miskolc hasznosítja a

  •  2.300 méter mélységből kitermelt geotermikus energiát,
  •  faapríték alapú biomasszából nyert energiát,
  •  földgázból származó energiát.

A felhasznált hőenergia több, mint 50%-ban megújuló energiaforrásból származik.

Jelenleg a geotermikus rendszer teljes kapacitása 50-60 MW, a teljes belvárosi és avasi rendszer hőigénye azonban 120-140 MW.

Az sem elhanyagolható, hogy a geotermikus hőforrás távhőrendszerbe beadási maximális hőmérséklete 90°Celsius fok.  0°Celsius foknál hidegebb külső hőmérsékletnél mindenképpen szükséges földgáz alapú hőbeadás is, hogy az időjárás függvényében kiszolgálhatóak legyenek a távfűtési hálózat 90-120°Celsius fokos hőmérsékletigényeik.

A geotermia részarányának további növeléséhez a kiszolgáló PannErgy Nyrt, részről további termelői kapacitás bővítésre, valamint új kutak fúrására lenne szükség. Az új kútfúrás beruházási igénye milliárdos nagyságrendű, a távhőhálózat üzemeltetési hőfokának csökkentése pedig csak az ellátott épületek külső hőszigetelésével, nyílászáró cseréjével és épületgépészeti felújításával, tehát a panelprogram megfelelő tovább folytatásával valósítható meg.

Azon egyéb felhasználóinknak, akik a rendkívül megnövekedett ár miatt fontolgatják a távhőszolgáltatásról történő leválást, javasoljuk, hogy gondolják végig milyen más alternatív fűtési módok lehetségesek és azok ára a távhőszolgáltatáshoz képest hogyan alakul. Az összehasonlító számításnál vegyék figyelembe az energia költségek mellett a magas beruházási, fenntartási és üzemeltetési költségeit is. A távhő ára Miskolcon még mindig olcsóbb a földgáz alapú hőellátási módokhoz képest és ez a geotermikus hőenergia miatt a jövőben is így lesz.

Sokkal jobb döntés és jelentősen kevesebbe kerül egy drágának tűnő̋ távhőszolgáltatást szüneteltetni, mint az azt biztosító́ infrastruktúrát véglegesen elbontani, ami csak igen magas költséggel állítható́ vissza. Ezen felül újbóli csatlakozás esetén csatlakozási díjat is kell fizetni. A fentiek alapján ezért is javasoljuk az egyéb felhasználóinknak, hogy a távhőről történő leválás helyett az ideiglenes szüneteltetés mellett döntsenek.