A MIHŐ közel 32.500 lakossági- és közel 500 egyéb felhasználó részére nyújt távhő – és használati melegvíz - szolgáltatást.

Miskolcon három különböző fajta primerenergia hordozón alapuló energiaellátás szolgáltatja a távhőenergiát a fogyasztók részére. Miskolc hasznosítja a

  • 2.300 méter mélységből kitermelt geotermikus energiát,
  • faapríték alapú biomasszából nyert energiát,
  • földgázból származó energiát.

A felhasznált hőenergia több, mint 50%-ban megújuló energiaforrásból származik.

Jelenleg a geotermikus energia részaránya ~50%, a rendszer teljes kapacitása 50-60 MW, a teljes belvárosi és avasi rendszer hőigénye azonban 120-140 MW. Nyári időszakban a geotermia teljes egészében el tudja látni a távhő felhasználói igényeket.

A fűtési idényben azonban csökken a megújuló részarány, mert a geotermikus hőforrás maximális hőmérséklete 90°Celsius fok. 0°Celsius foknál hidegebb külső hőmérsékletnél mindenképpen szükséges földgáz alapú hőbeadás is, hogy az időjárás függvényében a távfűtési hálózat ki tudja szolgálni a felhasználókat, amihez jelenleg 90-120°Celsius hőmérsékletű fűtővízre van szükség.

A geotermia részarányának további növeléséhez a kiszolgáló PannErgy Nyrt, részről további termelői kapacitás bővítésre, valamint új kutak fúrására lenne szükség. Az új kútfúrás beruházási igénye milliárdos nagyságrendű, a távhőhálózat üzemeltetési hőfokának csökkentése pedig csak az ellátott épületek külső hőszigetelésével, nyílászáró cseréjével és épületgépészeti felújításával, tehát a panelprogram megfelelő tovább folytatásával valósítható meg.

A távhőtörvény szerinti csatlakozási pont a szolgáltatói és a felhasználói berendezés határán, találkozási pontján beépített elzáró szerelvénynek a felhasználó felé eső oldala, elzáró szerelvény hiányában a felhasználási helyet magában foglaló ingatlan tulajdoni határa.

A távhőszolgáltató tulajdonát képező szolgáltatói berendezést a távhőszolgáltató köteles fenntartani, üzemeltetni, fejleszteni és az ezekkel kapcsolatos költségeket viselni. A szolgáltatói tulajdonban lévő hőközpontot követő vezetékrendszer fenntartása, karbantartása már a társasház feladata, ahogyan a hőközponté is, ha az a felhasználó tulajdonában és üzemeltetésében van. Ebből következően felhasználói tulajdonban van a radiátor, az azon található szerelvény és az épület belső fűtési vezetékhálózata, valamint a használati melegvíz és cirkulációs vezeték épületen belüli hálózata, továbbá a kifolyó csap.

A szekunder – felhasználói – oldalon lévő fűtési berendezések a radiátorok, az azokon található szerelvények és az épület belső fűtési vezetékhálózata, valamint a használati melegvíz rendszer (HMV és cirkulációs vezetéke), annak szakaszoló szerelvényeivel, légtelenítőjével együttesen –a csatlakozási pont után- szintén a felhasználói rendszer részét képezik és természetesen a kifolyó csapok is a felhasználó tulajdonában vannak. Minden a felhasználói rendszeren lévő üzemeltetési, karbantartási probléma elhárítása és a rendszer korszerűsítése a tulajdonos feladata.

A radiátor lecserélése a lakóközösség és a távhőszolgáltató hozzájárulásával a Társasháztól függetlenül, egyénileg is elvégezhető.

A távhőszolgáltatást igénybe vevő felhasználók három kategóriába sorolhatók:

  • Lakossági felhasználó (Társasház vagy Lakásszövetkezet, amelyekben a lakás tulajdonosa vagy bérlője Díjfizető)
  • Külön kezelt intézmény (például: Önkormányzati intézmények, óvodák iskolák, kórházak, egyetem stb.)
  • Egyéb felhasználó (azon felhasználók, akik nem lakóépületben, illetve vegyes célú épületben veszik igénybe a távhőszolgáltatást)

A lakossági felhasználók és a külön kezelt intézmények által fizetett távhőszolgáltatási díjat – mint legmagasabb hatósági árat – a Technológiai és Ipari Miniszter rendeletben állapítja meg, és ennél magasabb díjat nem lehet alkalmazni.

A távhőszolgáltatás egyéb felhasználói díjtételeit a hőszolgáltató állapítja meg önköltség számítás alapján.

2022. október 01-től a lakossági felhasználók díjtételei nem változtak. Távhőár támogatásban ezen időponttól már csak a lakossági felhasználók részesülnek.

A rendelet szerint a lakossági felhasználók díjtételei 2022. október 01-től nem változnak, maradnak a 2014. október 01-től érvényes díjtételek:

  • bruttó alapdíj: 285,71 Ft/lm3/év,
  • bruttó hődíj: 2 598,75 Ft/GJ,
  • bruttó vízfelmelegítési díj: 760,20 Ft/m3

Általánosan a földgáz alapú hőtermelés díjai a 20/2022. (IX.30.) TIM rendelet szerint 50.000 Ft/GJ felettiek, a geotermiából előállított hő ennél jóval kedvezőbb költségű, és ez igaz a biomasszára is.

Miskolcon a rendelet szerint a földgáz alapú hőtermelői díj 50.868 Ft/GJ, a geotermia alapú pedig 3.176 Ft/GJ lett október 01.-től. Alapvetően hőtermelőktől vásárolt energia portfólió összetétele szerint (geotermia 50 %-os részarányú) alakul ki, a külön kezelt intézmények (bölcsődék, óvodák, iskolák, Önkormányzati intézmények, egészségügyi intézmények) felhasználói önköltségi díjaként a rendeletben kihirdetett ár.

Ez Miskolc esetében a korábbi nettó 3.441 Ft/GJ értékről 30.825 Ft/GJ értékre emelkedett.

A többi megyei jogú városra kitekintve, a külön kezelt intézmények új nettó hődíja:

Budapest 50.526 Ft/GJ
Debrecen 56.197 Ft/GJ
Győr 32.690 Ft/GJ
Miskolc 30.825 Ft/GJ
Kaposvár 59.057 Ft/GJ
Nyíregyháza 59.345 Ft/GJ
Pécs 7.192 Ft/GJ
Szeged 44.811 Ft/GJ

Az adatokat nézve a tisztán földgáz alapú hőtermelésnél az 50 ezer Ft/GJ felett díjtétel az általános, Győrben hasonlóan Miskolchoz a geotermikus hőbetáplálás (és az arány is közel egyező) miatt a két díj azonos nagyságrendű és Miskolcon még a biomassza miatt alacsonyabb, Pécsett a teljes hőtermelés biomassza alapú ezért ennyivel kedvezőbb annak díja (a hőtermelői díjukkal 5990 Ft/GJ összhangban).

Azon egyéb felhasználóink számára, akik ideiglenesen nem kívánják igénybe venni a távhőszolgáltatást, de a későbbiekben a csökkent díjak esetén lehetőséget látnak a szolgáltatás újbóli igénybevételére, javasoljuk éljenek a távhőszolgáltatás szüneteltetésével, az alapdíjak megfizetése mellett. A szüneteltetés időtartama maximum 1 év lehet, mely további egy évvel meghosszabbítható, írásbeli szerződés módosítással.

A szüneteltetés feltételeiről társaságunktól kaphat információt az alábbi elérhetőségen: miho@miho.hu e-mail címen.

Azon egyéb felhasználóinknak, akik a rendkívül megnövekedett ár miatt fontolgatják a távhőszolgáltatásról történő leválást, javasoljuk, hogy gondolják végig milyen más alternatív fűtési módok lehetségesek és azok ára a távhőszolgáltatáshoz képest hogyan alakul. Az összehasonlító számításnál vegyék figyelembe az energia költségek mellett a magas beruházási, fenntartási és üzemeltetési költségeit is. A távhő ára Miskolcon még mindig olcsóbb a földgáz alapú hőellátási módokhoz képest és ez a geotermikus hőenergia miatt a jövőben is így lesz.

Amennyiben ideiglenesen nem kívánja igénybe venni a távhőszolgáltatást, de a későbbiekben a csökkent díjak esetén lehetőséget lát a szolgáltatás újbóli igénybevételére, akkor javasoljuk éljen a távhőszolgáltatás szüneteltetésével, az alapdíjak megfizetése mellett. A szüneteltetés időtartama maximum 1 év lehet, mely további egy évvel meghosszabbítható, írásbeli szerződés módosítással. Sokkal jobb döntés és jelentősen kevesebbe kerül egy drágának tűnő̋ távhőszolgáltatást szüneteltetni, mint az azt biztosító́ infrastruktúrát véglegesen elbontani, ami csak igen magas költséggel állítható́ vissza. Ezen felül újbóli csatlakozás esetén csatlakozási díjat is kell fizetni.

A távhőszolgáltatás szüneteltetése és a leválás jogszabályi feltételei a honlapunkon: https://miho.hu/tavhoszolgaltatas-szuneteltetesenek-megszuntetesenek-feltetelei elérhetőek.

Szüneteltetés és leválás esetén az ingatlan tulajdonosa vagy annak meghatalmazottja járhat el a szolgáltatónál.

Ha az épületben több elkülönülő épületrész van, és a teljes épületben kívánják a szolgálatást szüneteltetni, akkor ezt a tulajdonosi közösség a közös képviselőjük útján kérelmezheti.

Az alapdíj a szolgáltatás rendelkezésre állásáért járó díj. A szolgáltatás szüneteltetésének időtartama alatt a MIHŐ Kft.-nek készenlétben kell tartania szolgáltatást biztosító rendszereket, annak érdekében, hogy igény szerint azokat újraindítsa. Emellett a szolgáltatási infrastruktúra fenntartásáról, karbantartásáról is gondoskodni kell a szüneteltetés időtartama alatt. Ezek olyan fix költségeket jelentenek a MIHŐ Kft.-nek, amelyek a szolgáltatás igénybevételétől függetlenül felmerülnek.

Épületrész (pl. iroda helyiségek irodaházban, üzletek szolgáltatóházban) szüneteltetése esetén a díjfizetőknek a szomszédos szigeteletlen falak miatti átfűtöttség, illetve az átmenő fűtési vezetékek hőleadása miatt „hőnyeresége” keletkezik.

A szolgáltatást igénybe vevő díjfizetőket nem érintheti hátrányosan, illetve nem keletkezhet többlet fizetési kötelezettsége, ha az épület egyes épületrészeiben nem veszik igénybe a szolgáltatást, ezért kell az épületrészre eső hőmennyiség 40%-nak megfelelő hődíjat fizetni a szüneteltetést választó díjfizetőknek.

Természetesen, ha a teljes épületben szünetel a szolgáltatás, nem keletkezik hőfelhasználás, így ebben az esetben hődíj fizetési kötelezettség sincs.

A szüneteltetés megkezdését követő hónapban a felhasznált hőmennyiséggel elszámolunk. A szüneteltetés időtartama alatt hődíj részszámlázás és elszámolás nem történik (teljes épület szolgáltatás szüneteltetése esetében). Részletesebben: „Kell hődíjat fizetni, ha szünetel a szolgálatást?”

Azoknak a díjfizetőknek, akik csökkentett mértékű szolgáltatást vesznek igénybe, javasoljuk, hogy vizsgálják felül a tervezett hőfelhasználásukat, amely alapján évente egy alakalommal lehet a hődíj részszámlák mennyiségét módosítani. A hődíj részszámla módosítási kérelmüket postai úton vagy emailen, a szamlazas@miho.hu címre tudják eljuttatni.

Azok a díjfizetők, akik ideiglenesen szüneteltetik a szolgáltatás igénybevételét, mentesülnek a hődíj részszámla fizetési kötelezettség alól a szüneteltetési kérelem beérkezését és szolgáltatói jóváhagyását követő hónaptól.

Amennyiben az Egyéb felhasználó úgynevezett temperálási hőfokra (10-12°C helyiséghőmérsékletre) történő fűtéscsökkentést tervez igénybe venni, kérjük ezen szándékát írásban jelezze Társaságunk felé az alábbi elérhetőségen: muszakiugyelet@miho.hu. Az e-mailben kérjük szíveskedjen az intézmény pontos címét, a csökkentés időszakát és az igényelt belső hőmérsékletet megjelölni.

A beérkezett megrendeléseket a MIHŐ Kft. minden esetben felülvizsgálja és amennyiben az - Önök tulajdonát képező - épületen belüli fűtési rendszer műszaki adottságai lehetővé teszik Társaságunk megrendelésük alapján módosítja a fűtési paramétereket. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fagyveszély miatt a külső hőmérséklet változása esetén szükséges az épület belső hőmérsékletének gyakori ellenőrzése és amennyiben a hőmérsékletet a Felhasználó vagy az általa megbízott épületüzemeltető nem megfelelőnek találja, akkor visszajelzésük alapján a MIHŐ Kft. készséggel korrigálja a fűtési beállításokat.

A szüneteltetéshez a rendszert úgy szükséges átalakítani, hogy azt kézi beavatkozással a szüneteltetés ideje alatt ne lehessen működőképessé tenni.

A távhő szolgáltatás szüneteltetésével kapcsolatos átalakításról készített tervet előzetesen a MIHŐ Kft.-vel jóvá kell hagyatni. A szüneteltetés kikapcsolási és újraindítási költségei a kérelmezőt terhelik.

A Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint minden távfűtéssel ellátott épület fűtési rendszerének átalakításához szükséges a távhőszolgáltató előzetes hozzájárulása. Egy adott épület fűtési rendszere az épület egészét tekintve egységes szerkezet, amelyben a hő- és áramlástechnikai jellemzőket mérnöki számítások alapján épületgépész mérnök tervezte. Egy lakás/épületrész fűtési hálózata sem a fűtővíz áramlása, sem fűtési képesség szempontjából nem önálló egység, a rajta végzett átalakítások hatása nem korlátozódik egy lakásra/épületrészre hanem a teljes épület fűtési rendszerére negatív kihatással lehetnek, ha azok nem szakszerűek.

Az átalakításról egy Magyar Mérnök Kamarai jogosultsággal rendelkező tervező által készített olyan tervet kell a Szolgáltatóhoz benyújtani, amely az érintett épület/épületrész fűtési rendszerén kívül figyelembe veszi az épületet ellátó hőközpont műszaki adottságait is, tartalmazza az épület megváltozott hőszükségletével kapcsolatos számításokat. Az átalakítás megkezdését és befejezését írásban be kell jelenteni a Szolgáltatónak.

A hatályos jogszabályok alapján, ha a távhővel ellátott épület egy épületrészében kívánják a szolgáltatást megszüntetni, ehhez a távhővel ellátott épület tulajdonosi közösségének valamennyi tagjának hozzájárulása szükséges.

Az épületek távhő ellátása egy hőközpontról történik, közös fűtési rendszerrel. Ha az épületnek több tulajdonosa van, akkor az egyes épületrészek tulajdonosainak közössége együttesen tekinthető szerződéses jogviszonyban álló felhasználónak, ezért együttes nyilatkozatuk szükséges a szolgálatás megszüntetéséhez. Ezen kívül, ha egy tulajdonos úgy dönt, hogy leválik a közös fűtési rendszerről, azzal nem okozhat hátrányt, kárt az épület többi tulajdonosa számára, ezért csak a többi tulajdonos hozzájárulásával történhet meg a leválás.

A Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint az épületen belüli fűtési rendszer a Felhasználói közösség, azaz a Társasház vagy a Lakásszövetkezet tulajdonában van. Annak átalakítását, megváltoztatását a tulajdonos/Felhasználó kötelessége elvégezni a szolgáltató előzetes hozzájárulásával. Az engedély kiadásának kérelméhez a benyújtandó szükséges dokumentációval kapcsolatban szolgáltatóval kell egyeztetni.

Hatályos jogszabályok alapján az egyéb felhasználóknak a szolgáltatást fűtési időszak végére (május 15.) lehet felmondani.

A díjfizetési kötelezettség a felmondási idő lejártával, abban az időpontban szűnik meg, amikor a felhasználó a jogszabályban előírt valamennyi feltételt teljesítette és ezt a távhőszolgáltatónak írásban bejelentette. A távhőszolgáltató a helyszínen ellenőrizi a szolgáltatás megszüntetésének terv szerinti megvalósítását, az erről szóló jegyzőkönyv felvételét követően megszűnik a díjfizetési kötelezettség.