Készpénzátutalási megbízás

Amennyiben az Ügyfél a távhőszolgáltatás ellenértékét készpénzátutalási megbízással vagy egyéb postai befizetéssel teljesíti, a fizetési megbízás nem teljesül rögtön a befizetés pillanatában, a pénzügyi teljesítés időpontja a MIHŐ Kft. bankszámláján történő jóváírás napja.

A számla csak a befizetést igazoló bizonylattal (bevételi pénztárbizonylat, átvételi elismervény, pénzintézeti egyenleg-értesítő, átvételt igazoló postabélyegző stb.) együtt tekinthető kiegyenlítettnek.

Csoportos megbízás

Az Ügyfeleknek lehetőségük van megbízni a bankszámlájukat vezető bankot, hogy havonta leemeljék
az aktuális havi távhőszolgáltatási díjat a szolgáltató számára. A kiválasztott pénzintézetnél kell megadni a
távhőszolgáltatási számla 3. oldalán feltüntetett Vevő (Fizető) azonosítót, a számsor elején található „1” szám nélkül. Az azonosító 9 vagy 10 karakterű lehet (pl. 871121321). A MIHŐ Kft. azonosítószáma: A11385174T205.

Csoportos beszedési megbízással történő teljesítés esetén, ha a számlázás megkezdéséig az Ügyfél és a pénzintézet között létrejött felhatalmazásról a pénzintézet nem értesíti a távhőszolgáltatót, a MIHŐ Kft. az Ügyfelet készpénzfizetőnek tekinti, és a számlához készpénz-átutalási megbízást (csekket) mellékel.

Meglévő csoportos beszedési megbízás esetén, amennyiben 3 alkalommal a megbízott pénzintézet visszautasítja a számla összegének levonását, abban az esetben a távhőszolgáltató az Ügyfelet csekkes fizetési módra állítja át.

A sikertelen beszedésről a távhőszolgáltató nem küld külön tájékoztató levelet. A sikertelenség tényéről, okáról a folyószámlát vezető pénzintézet informálja az Ügyfeleket. A távhőszolgáltató a havi megbízásokat egy alkalommal nyújtja be a pénzintézetek felé. A pénzintézet által nem teljesített számlák egyéb módon fizetési határidőre történő kiegyenlítése az Ügyfél feladata.

Amennyiben az Ügyfél csoportos beszedési megbízásában limit összeget ad meg, úgy azt a számlázás során a távhőszolgáltató figyelembe veszi.

Banki utalás

A MIHŐ Kft. amennyiben papír alapú számlát bocsát ki a sárga csekken történő befizetésre, abban az esetben a postai befizetésen kívül pénzintézeti átutalással is lehetőség van a számla kiegyenlítésére.

A MIHŐ Kft. mint számlatulajdonos számlaszáma: 10913006-00000004-00690009.

Minden esetben az átutalást kezdeményező feladata, hogy a távhőszolgáltató bankszámlájára átutalásra kerülő pénzösszeg beazonosításához szükséges adatokat (felhasználói azonosító, számla sorszámának) feltüntesse. Amennyiben a távhőszolgáltató az utalást beazonosíthatatlannak minősíti, abban az esetben az érkezett összeg a feladó bankszámlájára visszautalásra kerül.

Elektronikus számlabefizetés

A MIHŐ Kft. hitelesített elektronikus számla megjelenítő felületet működtet, ahol a számla megjelenítésén túl, annak kiegyenlítésére is lehetőséget biztosít bank- vagy hitelkártya segítségével. A MIHŐ Kft. javasolja a www.miszamla.hu felületen történő regisztrációt a számla elektronikus kiegyenlítése érdekében. A felületen csak a regisztráció után kiállított számlák láthatóak.

Ügyfélszolgálati pénztár

Ügyfélszolgálati irodánkban az Ügyfeleknek lehetőségük van készpénzzel vagy bankkártyával kiegyenlíteni a távhőszámlát. A személyes befizetéshez a teljes számlalevél szükséges.

Túlfizetés esetén a visszafizetés ügyintézését a személyes okmányaival (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél) teheti meg.

Amennyiben nem a saját ügyében jár el, úgy a MIHŐ Kft. csak az alábbi pénzügyi meghatalmazást fogadja el.

Ügyfélszolgálati pénztár túlfizetés esetén a visszafizetés ügyintézéséhez szükséges pénzügyi meghatalmazás

Visszautalások

2023. szeptember 1-jétől módosult a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról, melynek értelmében a túlfizetés összege csak abban az esetben kerül visszafizetésre, ha erről a felhasználó nyilatkozik.
Nyilatkozat hiányában a következő távhőszolgáltatási számlá(k)ban kerül elszámolásra a túlfizetés összege.

Nyomtatvány visszafizetéshez