Használati melegvíz számlázásának szüneteltetése

Amennyiben az Ügyfél hosszabb ideig nem használja a lakást, lehetősége van a víz felmelegítési díj kiszámlázásának szüneteltetésére egy évre. Egy év leteltével újból kérelmezhető a számlázás szüneteltetése. A melegvíz szolgáltatás újbóli igénybevétele előtt a MIHŐ Kft. értesítése szükséges.

Vízdíj szüneteltetésére nyomtatvány

Mérőóra leolvasás, ellenőrzés

A távhőszolgáltató jogosult a mérőóra leolvasására és ellenőrzésére. A meleg víz mellékmérő órák leolvasását végző munkatársak fényképes dolgozói igazolvánnyal rendelkeznek, melyet kötelesek maguknál tartani, és az Ügyfél kérésére felmutatni.

 Abban az esetben, ha az Ügyfél nem biztosítja a melegvíz-mérőórák személyes leolvasásának lehetőségét, és három egymást követő elszámolási időszakban nem teszi lehetővé a mellékmérő leolvasását, akkor – a 39/2017. (XII.5.) önkormányzati rendelet szerint – a lakás teljes alapterülete (m2) szerinti átalánymennyiség kerül kiszámlázásra.

39/2017. (XII.5.) önkormányzati rendelet 3.sz. melléklete szerint
Lakás teljes   alapterülete (m2) Normatív
vízmennyiség (m3)
0-28 4
28,1-35 9
35,1-44 11
44,1-53 14
53,1-62 17
62,1-70 20
70,1-85 23
85,1-100 27

Amennyiben a leolvasó azt tapasztalja, hogy a víz mellékmérő nem működik, jegyzőkönyvet készít, melyet az Ügyfél aláírásával lát el. Aláírás megtagadása esetén a vízóra leolvasó rögzíti az aláírás megtagadását. A leolvasó az Ügyfelet köteles tájékoztatni arról, hogy a vízmérőjének javításáról vagy cseréjéről a jegyzőkönyv felvételétől számított 30 napon belül köteles gondoskodni.

 A MIHŐ Kft. melegvíz-mérőórákkal kapcsolatos ellenőrzései, valamint a melegvíz-szolgáltatás felfüggesztése független a MIVÍZ Kft. mellékvíz-mérőórák leolvasásától. A MIVÍZ Kft. munkatársai a továbbiakban is a megszokott módon olvassák le a vízórákat.

Mérőóra csere

A vízfelmelegítési díj számlázása mérés alapján történik. Az elszámolás alapjául a hiteles vízmérő óra szolgál.

A lakásban található használati melegvízmérő(k) hitelessége: 8 év

A mérők hitelességének érvényességét az alumínium plombán található bélyegzés dátuma mutatja. A hitelesség, a hitelesítést jelölő évet követő 8. év utolsó napjáig áll fenn.

Azon mérőeszköz, amelynek hitelessége lejárt, a mérésügyi törvény szerint elszámolás céljára nem használható. Mérés nélküli vételezés esetén a vízfelmelegítési díj megállapításához a 39/2017. (XII.5.) önkormányzati rendeletben a lakásonkénti alapterülethez megállapított vízmennyiséget kell figyelembe venni.

Melegvíz hőfokának reklamációja

A MMJV Önkormányzatának 39/2017.(XII.05.) számú rendeletének 33.§ 2,3,4 bekezdése alapján

(2) A tulajdonosok közössége a felhasználói berendezéseket köteles folyamatosan megfelelő biztonságos működésre alkalmas műszaki állapotban tartani.

(3) A felhasználói rendszeren végzett munkálatokat (radiátor leszerelés, ürítés, kizárás) a felhasználó, vagy képviselője mindenkor köteles előre bejelenteni a Szolgáltatónak.

(4) A zavartalan üzemeltetéshez szükséges légtelenítéseket mind a melegvíz, mind a fűtési rendszeren a felhasználó köteles a szükséges gyakorisággal rendszeresen elvégeztetni.

Az épület fűtési rendszerének tulajdonosa a felhasználói közösség, akinek alapvető feladata a tulajdonában lévő felhasználói berendezések üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése.
Fenti kérdésekben keresse közös képviselőjét.