A távhőszolgáltató köteles a lakóközösség fűtési hőigényét a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően kielégíteni. A hőközpontban a kapcsolódó épületek jellegéhez igazodó fűtési hőfokmenetrendet biztosít a hőszolgáltató. A hőfokmenetrendet az 5 évtizedes tapasztalatokra támaszkodva, az energiatakarékossági szempontok szerint, a fűtési megbízottak vagy a lakóközösségek képviselőjének visszajelzése alapján alakította ki a MIHŐ Kft.

A kialakított fűtési menetrend módosítását épület vagy fűtésirendszer korszerűsítés, illetve lakóközösségi igény esetén a fűtési megbízott vagy a lakóközösségek képviselője írásban kérheti.

A fűtési megbízott megválasztásáról, visszahívásáról a tulajdonosok közösségének kell döntenie és dokumentáltan tájékoztatnia a távhőszolgáltatót.

A megbízott feladatai különösen:

 • a fűtési menetrenddel kapcsolatos ügyintézés,
 • az Üzemviteli Megállapodástól eltérő távhőszolgáltatás megkezdésének, vagy befejezésének írásbeli megrendelése.

A hőszolgáltatónak a lakóközösségek felé rendeletben előírt hőfoktartási kötelezettsége nincs, a lakások jellemző hőmérsékleteire vonatkozó igényt a fűtési megbízottak közvetítik.

 A felhasznált hőenergia mennyisége jelentős mértékben függ
 • az időjárástól
  Enyhébb hónapokban kevesebb, alacsonyabb átlaghőmérséklet esetén pedig több hő szükséges az azonos fűtöttség eléréséhez.
 • a melegvíz-felhasználástól
  Az éves hőfogyasztás akár 20-30%-át is kiteheti, ha nagymennyiségű meleg vizet fogyasztunk.
 • az épület fizikai tulajdonságaitól
  Az épületek energetikai állapota nagymértékben befolyásolja a fűtési hőfogyasztást.
 • az épület műszaki állapotától
  A gyakran nem túl nagy költségekkel járó javítások hatása, mint például a huzat, a szigetelési hiányosságok megszüntetése, a hőfogyasztás csökkenésében is megmutatkozik.
 • az épület fűtési hálózatának beszabályozottságától
  Rosszul beszabályozott fűtési hálózatnál gyakori, hogy míg egyes kedvezőtlen helyen lévő épületrészekben a légtér hőmérséklete nem éri el a kívánt értéket, máshol nyitott ablak mellett is jelentős túlfűtés - tapasztalható.
  A beszabályozás, a fűtési rendszerek tervezésére és létesítésére szakosodott vállalkozásokkal elvégeztethető.
 • a radiátorok szabályozhatóságától
  A nem működő, illetve rosszul beállított, vagy nem megfelelő radiátor szelepekkel nem lehetséges a fűtést az egyéni hőigényekhez igazítani. Érdemes ezért a radiátorszelepeket a megfelelő komfortérzet biztosítása és hőmegtakarítás érdekében rendszeresen karbantartani, illetve a fűtési rendszernek megfelelő termosztatikus radiátorszelepre cserélni, amivel a fűtés erősségét szabályozhatjuk. A termosztátfej a nem kívánt túlfűtést automatikusan megakadályozza.
 • az úgynevezett átfolyós egycsöves fűtési rendszer szabályozhatóvá tételétől
  Átkötőszakasz, termosztatikus radiátorszelepek és strangszabályozók beépítésével, ami kis költségráfordítással (néhány ezer forint) megvalósítható.