Változás bejelentés

A társasházi vagy lakásszövetkezeti formában működő Ügyfelek esetében a felhasználó képviselőjének (közös képviselő, intéző bizottság, lakásszövetkezeti igazgatóság elnöke, ügyvezető elnök, ügyvezető igazgató vagy képviseleti joggal felruházott igazgatósági tag) személyében bekövetkezett változás bejelentésekor a következő okiratokat kell benyújtania a távhőszolgáltató részére:

  • az új képviselő megbízását tartalmazó közgyűlési határozat, vagy cégbírósági bejegyző végzés (lakásszövetkezetek esetében),
  • a régi és az új képviselő közötti átadás-átvételi jegyzőkönyv,
  • adatváltozás esetén (pl. levelezési cím) az azt alátámasztó dokumentum.

Szerződéskötés, módosítás

A MIHŐ Kft. a lakossági felhasználóval (társasházi közösség, lakásszövetkezet stb.) általános közszolgáltatási szerződést köt, mely létrejöhet hőközponti, vagy épületrészenkénti mérés szerinti szolgáltatásra. Ezen szerződés alapján a MIHŐ Kft. az Ügyfél részére folyamatos és biztonságos távhőszolgáltatást nyújt, melyért az Ügyfél  a díj rendszeres megfizetésére köteles. Az általános közszolgáltatási szerződés határozatlan időre szól. A szerződéskötésnél a tulajdonosokat (bérlőket, használókat) a közös képviselő képviseli. A szerződés megkötésének feltétele, hogy a közös képviselő rendelkezzen a szerződés aláírására vonatkozó eljárási jogosultságát igazoló dokumentummal (pl. közgyűlési határozat).

A lakóváltozás a tulajdonosok közösségével kötött szerződések hatályát nem érinti.

A felhasználói közösség írásban kezdeményezheti a közszolgáltatási szerződés módosítását. Az elszámolás módjának megváltoztatására legkésőbb a fűtési időszakot megelőző április 15. napjáig törtnő írásbeli bejelentés alapján van lehetőség.

A fűtésindítás, leállítás menete

Fűtési paraméterek

A radiátorcsere eljárásának menete