Széchenyi 2020 elnyert pályázatok

Miskolcon a távhőszolgáltatás mintegy 32 ezer lakásban élő ember életkörülményeit, közérzetét, hangulatát közvetlenül befolyásolja, de közvetetten az egész város közérzetére kihat. Ezért minősége, illetve ára döntő fontosságú.

A távhő jövőbeni helyét a gazdasági ésszerűség, az energia- és környezetpolitikai alkalmazkodó képessége és a felhasználók véleménye együttesen határozzák meg.

A beruházás közvetett eredménye a csökkenő tüzelőhőfelhasználás következtében a környezetterhelés mérséklődése, a városi lakosság életminőségének javulása.

A projekt eredményeként a villamosenergia-megtakarításból származó primerenergia-megtakarítás 742,1 GJ, az összes primerenergia-megtakarítás pedig 16654,04 GJ. A projket eredményeként az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkenése (tonna CO2 egyenérték) a projekt fenntartási időszaka alatt (5 év) 1.160,8397 tonna.